Pojdi na glavno vsebino

Pravilnik tečaja

Pravilnik tečaja izrednih postopkov

Vaša dgovornost med trajanjem tečaja

- udeležba na predavanjih in video analizah je obvezna
- kot tečajniki se urnika držite (ker smo vezani na večje število udeležencev tečaja in ugodne vremenske pogoje za izvajanje tečaja, si zamud zaradi težav posameznikov ne moremo privoščiti. Zato se prilagajamo dogovorjenemu urniku, zamud pa ne organizacijsko ne moremo tolerirati). Na tečaju poskrbite da boste pravočasno a) na predavanjih in b) pripravljeni za odhode na vzletišče (kot zamudnik se udeležite naslednjega leta po urniku).
- kot udeleženci tečaja izvajate tiste naloge (manevre), ki jih določi vodja tečaja in so v sklopu izvedbenega programa
- upoštevate navodila vodje tečaja, ki odloča o začetku, prekinitvi ali koncu manevra
- upoštevate splošna navodila vodje tečaja in ostalih članov ekipe organizatorja
- v času izvajanja leta, letite po pravilih in predhodnem dogovoru med vodjem tečaja in vami
- do tuje lastnine se vedete odgovorno (in ste v primeru neodgovornega ravnanja dolžni povrniti nastalo škodo)


Pravila programa tečaja in sprememb urnika

Prijava, zavarovani vzroki za odpoved, odstopnina

Prijava na tečaj

Osnovna cena tečaja izrednih postopkov

Vaša prijava velja koti potrdilo o rezervaciji in potrditev seznanitve z vsemi pogoji, zahtevami in pravili tečaja. Ob prijavi ste dolžni navesti vse podatke in dokumente, ki so zahtevani z naše strani. V primeru da ob prijavi ne navedete vseh oz. pravilnih podatkov, ste odgovorni za vse stroške oziroma posledice nastale zaradi navedbe napačnih podatkov.

Za zavezujočo prijavo se šteje izpolnjena in delno plačana prijavnica potrjena z naše strani.  Od nje lahko odstopite le v skladu z določili odpovedi. Če prijavnina ni plačana v celoti v predvidenem roku, se šteje, da se je pristopnik odpovedal tečaju. S tem se ukine rezervacija in sprosti novo mesto na tečaju. V tem primeru imamo kot organizator pravico obračunati in zahtevati povračilo odpovednih stroškov v skladu s točko ODSTOPNINA.

S prijavo  in plačilom prijavnine si rezervirate mesto na tečaju, s tem pa postane vse navedeno v pogojih in pravilih organizatorja, pravna obveznost tako za udeleženca tečaja - pristopnika kot za organizatorja. Datum ko organizator tečaja prejme plačilo na transakcijski račun, se šteje kot datum plačila. 

Odstopnina

Kot pristopnik na tečaj imate pravico do odpovedi prijave, obvezno v  pisni obliki, na naš elektronski ali domači naslov, sicer se odpoved sodelovanja na tečaju ne upošteva. V primeru odpovedi prijave imamo kot organizator tečaja pravico do povračila stroškov zaradi vaše odpovedi, v višini 20€.

Višina povračila stroškov odpovedi sodelovanja na tečaju je odvisna od časa pred dnevom začetka tečaja v katerem ste odpovedali sodelovanje.

p.s. V primeru da niste udeleženi na tečaju v celoti (zamuda s prihodom, predčasni odhod s tečaja, … ), se vam ta čas ne prizna kot olajšava pri ceni tečaja, temveč ste dolžni plačati polno ceno tečaja, ki je pogojena s številom udeležencev. Enako velja, če pride do prenehanja sodelovanja med organizatorjem tečaja in vami, zaradi neupoštevanja pravil tečaja, neustrezne opreme, navedbe nepravih podatkov ali kakršnihkoli drugih vzrokov, ki do tega privedejo.


Odpoved tečaja s strani organizatorja

Organizator tečaja si v skladu z veljavno zakonodajo pridružuje pravico do odpovedi tečaja v naslednjih primerih:

*opomba: v primeru odpovedi tečaja zaradi slabega oziroma neprimernega vremena se tečajnikova prijava avtomatsko prenese na že vnaprej določen rezervni termin. V primeru odpovedi še tega - rezervnega termina - pa je tečajnik upravičen do povrnitve vplačanega zneska ali do njegovega prenosa na drug še prost termin.


Uporaba podatkov

Organizator tečaja vse pridobljene podatke o pristopniku varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da udeleženec s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanju o ponudbi. Če tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na tečaj ali izlet/potovanje. 

 

Pravila osnovnega tečaja jadralnega padalstva vezana na uredbo vlade Republike Slovenije o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu!

 

I. Splošne določbe

IV. Pogoji za uporabo in vzdrževanje letalne naprave

21. člen

(1) Pilot letalne naprave oziroma učenec za pilota letalne naprave mora imeti med letenjem ustrezno čelado. Pilot letalne naprave ne sme dovoliti, da na isti letalni napravi (tandemu) hkrati z njim leti oseba, ki nima ustrezne čelade.

(2) Z letalno napravo se ne sme leteti višje od 150 metrov nad tlemi, če letalna naprava oziroma pilot letalne naprave nima ustreznega reševalnega padala. 

(3) Pri usposabljanju mara imeti učenec radijsko zvezo s pooblaščenim učiteljem, v skladu s programom usposabljanja, na predpisani frekvenci za jadralne padalce in zmajarje(*trenutno veljavna frekvenca je 147.800Mhz. Radiofrekvenco se uporablja le za nujno komunikacijo, na najmanjši možni oddajni moči za varno sporazumevanje, v primeru nesreč pa se frekvenco pusti prosto za morebitne potrebe reševanja). 

 
22. člen

(2) vodja letenja z letalno napravo, ima pri usposabljanju dolžnost, da:

1. pred pričetkom letenja preveri brezhibnost letalne naprave z vizualnim pregledom letalne naprave in s pregledom identifikacijske nalepke letalne naprave;

2. pred začetkom letenja preveri, ali so učenci za pilota jadralne naprave vpisani v evidenco učencev in ali so opremljeni s predpisano opremo;

3. preveri meteorološko situacijo in v odvisnosti od vremenskih razmer izda soglasje za letenje;

4. skrbi za red in disciplino na vzletni točki oziroma pristajalnem mestu;

5. prepove letenje osebi, za katero se posumi, da uporablja letalno napravo ali opremo, ki nista brezhibni, ali osebi, ki duševno in telesno ni sposobna leteti z letalno napravo oziroma je pod vplivom alkohola, mamil ali drugega psihoaktivnega sredstva;

6. nalaga učencem za pilota letalne naprave naloge v okviru programa in predpisov in nadzoruje letenje z letalno napravo;

7. odloča o začetku, prekinitvi in koncu letenja z letalno napravo;

8. prepove letenje z letalno napravo osebi, ki krši pravila letenja, ali kako drugače ogroža varnost letenja.  VII. Kazenske določbe:


38. člen

(prekrški)

Z denarno kaznijo od 30.000 SIT do 50.000 SIT se kaznuje vodja letenja, če:

2. pri usposabljanju pred začetkom letenja ne preveri brezhibnost letalne naprave z vizualnim pregledom letalne naprave in z pregledom identifikacijske nalepke letalne naprave;

3. pri usposabljanju pred začetkom letenja ne preveri, ali so učenci za pilota letalne naprave vpisani v evidenco učencev in ali so opremljeni s predpisano opremo;

4. pri usposabljanju ne preveri meteorološko situacijo in v odvisnosti od vremenskih razmer ne izda  primernega soglasja za letenje;

5. pri usposabljanju ne skrbi za red in disciplino na vzletni točki oziroma pristajalnem mestu;

6. pri usposabljanju ne prepove letenja osebi, za katero posumi, da uporablja letalno napravo ali opremo, ki nista brezhibna, ali osebi, ki duševno ali telesno ni sposobna leteti z letalno napravo oziroma je pod vplivom alkohola, mamila ali drugega psihoaktivnega sredstva;

7. pri usposabljanju ne nalaga učencem za pilota letalne naprave nalog v okviru programa in predpisov in ne nadzoruje letenje z letalno napravo;

8. pri usposabljanju ne odloča o začetku, prekinitvi in koncu letenja z letalno napravo;

9. pri usposabljanju ne prepove letenja z letalno napravo osebi, ki krši pravila letenja, ali kako drugače ogroža varnost letenja.


40. člen

(prekrški)

Z denarno kaznijo od 30.000 SIT do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, če:

1. uporablja letalno napravo brez veljavnega potrdila proizvajalca oziroma dovoljenja za uporabo ali brez veljavnega tehničnega pregleda v skladu z določbami;

2. uporablja in vzdržuje letalno napravo v nasprotju z predpisanim navodilom;

16. ne izvaja pravil letenja kadar hkrati pristaja več letalnih naprav.


42.člen

(prekrški)

Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 40.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznika, če:

1. med letenjem nima ustrezne čelade ali, če dopusti, da učenec za pilota ali druga oseba v tandemu med letenjem nima ustrezne čelade.

Share
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se