Pojdi na glavno vsebino

Pravilnik tečaja

1. pravila ravnanja

- kot udeleženec tandemskega poleta se je potnik v tandemskem poletu dolžan držati kodeksa prostih letalcev. Ta govori o varovanju naravnega okolja (odmetavanje odpadkov, povzročanju škode, trganju cvetic, kurjenju odprtega ognja in plašenju živali) in o odnosih med prostimi letalci (pozdravljanje, pomoč, nudenje prve pomoči, enakopravnost)

- za opremo ki vam je bila zaupana za čas aktivnosti ravnate skrbno in odgovorno. V primeru izgube ali poškodovanja le te se zavezuje poravnati vse nastale stroške povezanih s popravilom ali nakupom nove opreme

- do tuje lastnine ste se dolžni vesti odgovorno (dolžni ste povrniti nastalo škodo)

- s svojimi dejanji na noben način ne smete ogrožati sebe ali drugih, vaše obnašanje in dejanja morajo biti skrajno odgovorna

- strogo upoštevate navodila pilota,

- pilot goji spoštljiv odnos do potnika

- pilot je potnika dolžan seznaniti z vsemi nevarnostmi 

- v primeru hujših kršitev zgoraj naštetih pravil se tandemskega poleta ne izvede

2. Pravila programa tandemskega poleta in sprememb urnika

- organizator poleta ne more prevzeti odgovornosti za spremembo dogovorjenega datumskega in časovnega termina v primeru neugodnih vremenskih razmer, lahko pa predlaga alternativo za polet, če ta obstaja

- dogovorjena ura in datum poleta je obveza, katere se morata držati obe strani, zamud se ne tolerira. Vzrok za zamudo je lahko samo izredni dogodek na katerega nismo imeli vpliva. V primeru zamude se smatra, kot da je bil tandemski polet izvršen   

- v primeru, da se trenutno vreme razlikuje od napovedanega je organizator o tem dolžan takoj obvestiti udeleženca (takoj ko je to mogoče, takoj ko opazi spremembe)

- datum poleta določen v prijavnici je le željen datum poleta. Ta datum organizatorja ne zavezuje, da bo takrat polet tudi dejansko izvršen. O točni določitvi datuma se boste dogovorili glede na časovne zmožnosti obeh strani

- na izvedbo tandemskega poleta bo vplivalo predvsem vreme. V primeru, da je le to neugodno za opravljanje tandemske storitve se obe strani dogovorita za rezervni termin 

- trajanje celotne aktivnosti predstavljeno ob vrstah tandemskih poletov je zgolj informativnega značaja (približna ocena), nezavezujoče za organizatorja. Lahko se zaradi vzroka v tem trenutku neznane narave, tudi zavleče. 

   

3. Prijava, zavarovani vzroki za odpoved, odstopnina

3.1 prijava na tečaj

Prijava na tandemski polet je hkrati tudi pogodba, potrdilo o rezervaciji poleta in potrditev seznanitve z vsemi pogoji, zahtevami in pravili predpisanimi po zakonu in internimi pravili o tandemskih poletih. Ob prijavi je prijavljeni dolžan navesti vse podatke , ki so zahtevani s strani organizatorja tandemskega poleta. V primeru, da prijavljeni ne navede vseh oz. pravilnih podatkov je odgovoren za vse stroške oz. posledice nastale zaradi napačnih podatkov! Za zavezujočo prijavo se šteje v celoti izpolnjena prijavnica in v celoti plačana kupnina tandemskega poleta. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o odpovedi tandemskega poleta. Če prijavnina ni plačana v celoti v predvidenem roku, se šteje, da se je prijavljeni odpovedal sodelovanju na tandemskem poletu. S tem se ukine rezervacija in sprosti prosto mesto. V tem primeru ima organizator pravico obračunati in zahtevati povračilo odpovednih stroškov v skladu s točko ODSTOPNINA. S prijavo in plačilom prijavnine zakupiš tandemski polet, s tem pa postane vse, navedeno v pogojih in pravilih organizatorja, pravna obveznost tako za prijavljenega kot za organizatorja.

Datum na katerega organizator tečaja prejme plačilo na transakcijski račun se šteje kot datum plačila. Stroške rezervacije in prijavnine plača pristopnik ob prijavi v celotnem znesku, lahko pa se odloči tudi za gotovinsko plačilo kar pa ne velja ob nakupu darilnega bona.

Cena tandemskega poleta je odvisna od vrste tandemskega poleta

                             

3.2 zavarovani vzroki za odpoved tečaja so sledeči nepričakovani dogodki

- vse bolezni, ki niso združljive z izvajanjem tandemskih poletov

- nenadne težke bolezni, težke zdravstvene posledice nezgod ali smrti (že obstoječe bolezni so zavarovane le, če nenadoma postanejo akutne)

- nastanek bistvene materialne škode na vašem bivališču zaradi elementarnih nesreč ali kaznivega dejanja tretje osebe, če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost

- nenavadne bolezni ali težje zdravstvene posledice nezgode ali smrti člana družine

- v primeru tečajnice; nosečnost

 - prekinitev delovnega razmerja oz. grožnje za odpustitev udeleženca iz delovnega razmerja iz nekrivdnih razlogov

- v zgoraj naštetih primerih je pristopnik dolžan o svoji  odpovedi  udeležbe  na tandemskem poletu o tem nemudoma telefonsko in pisno obvestiti organizatorja tečaja in je upravičen do povrnitve predplačila samo v primeru dokazovanja resničnosti dogodka z ustreznim dokumentom! Organizator tandemskih poletov ima v tem primeru pravico, da ob vračilu predplačila zadrži 20€ za stroške administracije.


3.3 odstopnina

- prijavljeni na tandemski polet ima pravico do odpovedi prijave ali njeno prestavitev na drug termin. O odpovedi mora organizatorja tandemskih poletov obvestiti v pisni obliki na elektronski naslov ali v obliki pisma, ki je naslovljen na naslov podjetja, sicer se odpoved poleta ne upošteva. V primeru odpovedi prijave ima organizator tečaja pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi v višini 20€. Višina povračila stroškov odpovedi sodelovanja na tandemskem poletu je odvisna od časa pred terminskim dnem (določenim ob prijavi) v katerem je pristopnik odpovedal sodelovanje. Do 10 dni pred terminskim dnem – 20€ (administrativni stroški), 10 do 3 dni pred terminskim dnem – 40% cene tandemskega poleta, 3 dni do dneva določenega za tandemski polet - 80% cene tandemskega poleta in na dan poleta -100% cene tandemskega poleta.

3.4 odpoved tandemskega poleta s strani organizatorja

 Organizator ali izvajalec tandemskih poletov si pridružuje pravico do odpovedi izvedbe storitve v naslednjih primerih: 

- če nastopijo kakršnekoli okoliščine, ki organizatorju ne zagotavljajo varne izvedbe storitve, 

- če nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati ali se jim izogniti,

- v primeru slabe vremenske napovedi (udeleženec tandemskega poleta mora biti obveščen o odpovedi poleta s strani organizatorja ali pilota vsaj 12ur pred načrtovanim poletom),

- v primeru slabih vremenskih pogojev do katerih lahko pride kljub ugodni vremenski napovedi (organizator ali njegov pilot si pridružuje pravico do odpovedi poleta tudi na samem vzletišču, če pogoji ne zadoščajo varni izvedbi poleta),   

- v primeru odpovedi tandemske storitve zaradi slabega oziroma neprimernega vremena ali drugih nepričakovanih (izrednih) dogodkov  se njegova prijava prenese na drug - rezervni termin, ki ga soglasno določita obe strani.

- v primeru, da je vzrok za odpoved tandemskega poleta organizator ali pilot zaradi nevestnosti, malomarnosti, pozabljivosti ali nepripravljenosti vam je dolžan povrniti stroške prevoza do letalnega področja (kilometrina) in poravnati stroške dnevnice v skladu z veljavno zakonodajo,

- če pri udeležencu zazna kakršenkoli sum, da je udeleženec pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih substanc,

- če opazi, da udeleženčevo duševno ali telesno zdravje ni primerno za udeležbo v tovrstno dejavnosti, se po zakonu zadolžuje, da mu polet odsvetuje in ga ni dolžan izvesti (v takem primeru bi kršil zakon).  

 

3.5 uporaba podatkov

Organizator tečaja vse pridobljene podatke o udeležencu tandemskega poleta varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanju o ponudbi. Če tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi. 

Share
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se